Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Aralık 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-12-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 12 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. Zaptı sabık hakkında yapılan konuşmalar sonunda Dahili nizamnamenin tadili hakkında ihtisas encümeni tarafından hazırlanmış olan tasarının grup Umumi heyetine celbedilerek derhal müzakere edilmesine dair verilmiş olan takrirler reye vaz olunarak kabul edildi. Bu tasarının madde madde müzakeresi yapıldı. Neticede tasarı bazı tadillerle kabul edildi. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 19 Aralık 1957 Perşembe günü toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation