Tuhfetü'l-erib fi'r-reddi ala ehli's salib tercümesi

Yükleniyor...
thumbnail.default.alt
Tarih
1291
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
Açıklama
Kitapta "Mevaid ül-in'am fi berahin-i akaid ül-İslam" ve "Divançe-i Vakanüvis Ahmet Lütfi" adlı eserler de vardır.
Anahtar kelimeler
Dinler Tarihi, Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık, İslam Dini, History of religions
Alıntı