Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Ocak 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-01-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Gurubu Umumi Heyeti 8.1.1952 salı günü saat 15 de Gurup Başkan vekili Saat Budakoğlu'nun başkanlığında toplandı. 1 - Geçen oturum tutanak özeti okundu . 2 • Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan'ın Orman Kanunu tasarısının gurup İhtisas komisyonunda İncelenmesi hakkındaki teklifi müzakere ve kabul olundu • 3 - Erzurum Milletvekili Emrullah Nutkunun Savarona yatı hakkındaki sözlü sorusunu geri aldığı umumi heyete bildirildi • 4 - Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu’nun 26. XII.1950 tarihli Merkez Bankasının yeniden bastıracağı paralar hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu , soru sahibi hazır bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı • 5 - Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu’nun 26.XII.1950 tarihli Karabük fabrikasınca satılan pikler hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi hazır bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı • 6 - Konya Milletvekili Hidayet Aydıner’in 4.1.1951 tarihli vahdeti kaza prensibinin tahakkuk ettirilmesi hakkındaki önergesi müzakere edildi • Parti Başkanının dinlenmesine ve bu teklifin gelecek gündemin İlk maddesine alınmasına karar verildi • 7 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz’ın verem mücadelesi hakkındaki sözlü sorusu , Sağlık bakanı tarafından cevaplandırıldı ve arkadaşların mütalaaları dinlendi • 8 - Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın 22.1.1951 tarihli, eski Yerköy ve Yozgad yargıçları hakkında adalet Bakanından sözlü sorusu. soru sahibi hazır bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı • 9 - Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın 22.1.1951 tarihli , memurların tayin ve terfilerinde ne gibi esaslar göz önünde bulundurulduğu hakkındaki sözlü sorusu soru sahibi hazır bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı • 10 - Tekirdağ Milletvekili Şevket Hocan ve arkadaşları tarafından verilen 23.1.1951 tarihli Tarım Bakanından sözlü sorusu müzakere edildi. Bakanın cevabı ve arkadaşların mütalaası dinlendi*
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation