Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3, 10 Nisan 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-04-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YiRMi ÎKÎNCİ İNİKAT 10 Nisan 1958 Perşembe saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Tezkereler : 1. — 1937 yılında Karaköprü'de öldürülen vatandaşlar hakkın da tahkikat yapacak encümene Grup namzetlerinin seçimi 2. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisine memleketimizi temsilen iştirak edecek heyetin namzet seçimi IV - Sunuşlar : V - Sorular 1. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, 26. III. 1958 tarihli Devlet Orman İşletmesi ve kereste fabrikaları ile kereste fiyatları hakkında Ticaret ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu 2. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, 7. IV. 1958 tarihli ve inşaat malzemesi ile kereste fiyatları artışının durdurulması hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu Geçen toplantı zabı hulâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 3 Nisan 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in Riyasetinde toplandı. I- Yoklama yapıldı ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hulâsası okunarak tasvip olundu. Ruznamede görüşülecek madde bulunmadığı İçin 10 Nisan 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere İçtimaa nihayet verildi. Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 10 Nisan 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili benizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetinde toplandı. I- Yoklama yapıldı} ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. III- 1937 yılında Karaköprü'de öldürülen vatandaşlar hakkında tahkikat yapacak encümene Grup narazeti olarak İçel Mebusu Hüseyin Fırat , Denizli Mebusu Hamdi Sancar , Konya Mebusu Sami Soylu ve Nevşehir Mebusu Hasan Hayati Ülkün seçildiler. IV- Avrupa Konseyi îstişari Meclisine iştirak edecek heyetin seçimine geçildi. Yapılan seçim neticesinde Grup namzet1 olarak , /Konya Mebusu Kastamonu Mebusu Basri Aktaş (279) , Hamdi Ragıp Atademir (234) Antalya Mebusu Ahmet Tokuş ( 195) » Denizli Mebusu Mehmet Karasan (136) , Siird Mebusu Baki Erden (132) , Çanakkale Mebusu Halim Alyot (176) , Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ (171) ve Trabzon Mebusu İsmail Şener'in 165 reyle seçildikleri anlaşıldı. Gündem dışı olarak Bursa Mebusu Hüseyin Bayn'nın Profesör Hüseyin Nail Kubalı'nın Vekâlet emrine alınması kararının kaldırılması İle Kürsüsüne iade edilmesi sebeplerinin Maarif Vekili tarafından cevaplandırılması hakkındaki takriri reye kondu* Sorulara takdimen görüşülmesi kabul edildiğinden bu takririn görüşülmesine geçildi. Bu mevzuda Başvekil ,Maarif Vekili ve muhtelif mebuslar söz aldılar. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 8 Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation