Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Haziran 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Yozgad Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun 9 Haziran 1959 tarihinde Grup Umumi Heyetlinin toplanmasını isteyen takriri okundu ve bu mevzuun İdare Heyetince bir karara bağlanması uygun görüldü. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından 11 Haziran 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 11 Haziran 1959 Perşembe günü saat 15 te,Reis Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu’nun Riyasetinde toplandı. Yoklama yapıldı ve ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi,celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Gündem dışı söz alan Tekirdağ Mebusu Hasan Gürkan ; Kore’ye gidecek Meclis Heyeti seçimlerine itiraz ederek,kendisine kur’a isabet ettiği halde 4 Haziran 959 tarihli toplantıda okunan zabıt hülâsasındaki listede isminin bulunmadığını beyan etti. Yine gündem dışı söz alan Bursa Mebusu Sadettin Karaca bey ; C.H.P.Mebusları tarafından verilen Meclis Tahkikatı takrirlerinin gündeme alınması hakkında izahat verilmesini istedi. Grup Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ; Grup Umumi Heyetince çekilen kur’ada Hasan Gürkan’ın da dahil bulunduğunu , Ancak Kur’ada kendisinden daha evvel ismi çıkmış bulunan Kastamonu Mebusu Şükrü Esen Almanya’ya gitmiyeceğini ve Kore’yi tercih ettiğini bildiren bir yazı ile İdare Hey’etine müracaat etmiş ve talebi ekseriyetle kabul edilmiş bulunduğundan Grup Zabıtlarına nazaran Hasan Gürkan’ın liste harici kaldığını izah ettikten sonra Meclis Tahkikatı önergelerine temasla İçtüzük Hükümlerine göre gündeme alınma şartları hakkında mütaleasını bildirdi. Gündem dışı söz alan Ağrı Mebusu Selim Yatağan ; Meclis tatilinde seçim bölgelerine gidileceğinden sayın Başvekilin Umumi Siyasetimiz üzerinde irşadatta bulunmasını istedi. Bu mevzular üzerinde Muhtelif mebuslar konuştuktan sonra Başvekil Adnan Menderes’in verdiği geniş izahat tasviple karşılandı. Vakit gecikmiş bulunduğundan Ruznamedeki maddelere ge-çilemiyerek,Meclisin tatilden sonra yapacağı içtimai takip eden ilk Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation