Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 23 Kasım 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-11-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
4.ncü İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 23.XI,1954 Salı Saat: 15 de 1. Geçen celse Zabıt hülasasının okunması. 2. Bolu Mebusu İhsan Gülez’in “tasfiye kanununun tadbikatına dair hükümetin izahat vermesi hakkındaki takdiri. 3. Antalya Mebusu Attila Konuk ve beş arkadaşının takdiri hakkında hükümet tarafından verilecek izahat. 4. Grup İdare Heyetinin 25.Mayıs.1954 tarihinden 31.Ekim.1954 tarihine kadar olan hesap hülasası. 5. D.P. Meclis Grubu Haysiyet Divanı’nın seçimi. 6. Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 7.6.1954 tarihli. Trabzon bölgesi tütün işçilerinin ücret baremi ve işyerine nakilleri hakkında İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu. 7. Antalya Mebusu Enver Karan’ın 18.6.1954 tarihli. Adli Tıp Müessesesi hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu. 8. Bursa Mebusu Agah Erozan’ıın 24.6.1954 tarihli, ekemk mevzuu hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 9. Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık’ın Kömür istihsali hakkında İşletmeler Vekilinden sözlü sorusu. 10. Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün’ün 26.9.1954 tarihli, Orman yangınları hakkında Ziraat Vekilinden sözlü sorusu. 11. İzmir Mebusu Pertev Arat’ı n 5.XI.1954 tarihli, 6435 sayılı kanunun tatbikatı hakkındaki Başvekilden sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation