Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 6 Mayıs 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-05-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen oturum tutanak özeti. D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 6.5.1952 salı günü saat: 15 de Başkanvekili Esat Budakoğlu’nun başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. . 2. Grup idare Kurulunun üç aylık hesap hülasası okunup kabul edildi. 3. Orman kanunu tasarısı hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan mukayeseli raporun üç ve 4 ncü maddeleri üzerinde müzakereye devam edildi. Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun bu mevzudaki müzakerenin yeterliği hakkındaki takriri okunarak kabul edildi. Aydın Milletvekili Lütfi Ülkümen tarafından verilen (ormanların tahdidinde mevcut orman sınırları esas olarak kabul edilir ve 31.12.1951 tarihinden evvel açılmış olan yerler esnasında orman sınırı dışında bırakılır.) şeklinde ifade edilen takrir oya arzedilmiş ve çoğunlukla kabul edilmiştir. 4. orman köylerinin kalkındırılması ve İç iskân mevzuu üzerinde konuşma açılmış muhtelif arkadaşlar bu mevzu üzerinde noktal nazarlarını İfade etmişler prensibi üzerinde karar İttihazı sırasında Grup nisabının mevcut Almadığı anlaşılarak birleşime 8.5.1952 perşembe günü saati 15 de toplanılmak Üzere son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation