Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Ocak 1953

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-25T13:35:53Z
dc.date.available2019-06-25T13:35:53Z
dc.date.issued1953-01-27
dc.description.abstract14 ncü Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 27.1.1953 salı saat 15 de 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması, 2. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok,un 11.10.1952 tarihli,köy kalkınması hakkında Hükümetten sözlü sorusu. 3. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,Milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında Hükümet görüşünün ne olduğu hakkındaki teklifi. 4. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. 5. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcının 13.11.1952 tarihli,toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 6. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin l4.11.1952 tarihli, iktisadi durumumuz,ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu • 7. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 14.11.1952-tarihli memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 8. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 15.11.1952 tarihli, Yeni Orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. 9. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel,in 17.11.1952 tarihli,Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 10. Bursa Milletvekili Agâh Erozan,ın 28.11.1952 tarihli,Adana Ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı verem hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 11. Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 28.11.1952 tarihli,bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 12. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin 1.12.1952 tarihli Bandırma Emniyet Amiri Zeki Şahin hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu. 13. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 3.12.1952 tarihli,Kore gazi lerinden Yüzbaşı Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 14. Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun 6.12.1952 tarihli,Büyükdoğu gazetesi Başmuharriri Necip Fazıl Kısakürek hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 15. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli,Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu. 16. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 17. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli , ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak Hattına dâir Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 18. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan, ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 19. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 3.12.1952 tarihli,Başbakandan sözlü, sorusunun 3 ncü maddesi 20. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 12.12.1952 tarihli,Orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı Çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 21. Yozgat Milletvekili FAİK Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldan beri ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 22, Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tetkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü, sorusu 23. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu.. 24. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli. Milli Savunmaya ait Ordonat ana-tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 25. Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli Yeni bir Mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 26. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 16.1.1953 tarihli,C.H.P, iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı ormanların Devlete, intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu.
dc.description.abstractGeçen Birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 27.1.1953 salı günü saat.15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2. Tutanak özeti hakkında Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı söz aldı. Bu mevzuda muhtelif hatipler konuştu.Neticede tutanak özeti reye konularak kabul edildi. 3. Gündem dışı olarak İsparta Milletvekili Said Bilgiç tarafından bir takrir verildi kendisinin takririni izah etmek üzere söz aldı.Devlet Bakanı Muammer Alakant takrir üzerinde konuştu. Yapılan teklif üzerine takriri gelecek toplantıda gündemin ilk maddesine alınarak görüşülmesi kabul edildi. 4. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un ll.10.1952 tarihli.köy kalkınması hakkındaki sözlü sorusu görüşüldü. Bayındırlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Takrir sahibi konuştu. Hatipler mütalaalarız bildirdiler. 5. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,Milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle temasları hakkındaki sorusu Devlet Bakanı tarafından cevaplandırıldı. 6. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli,Raman Petrol tesisleri hakkındaki sözlü sorusunun görüşülmesine başlandı.İşletmeler Bakanı tarafından cevaplandırıldı.Soru sahibi konuştu.Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Bu meselede eski İşletmeler Bakanınım ismi mevzubahis olduğundan, İzmir Milletvekili Necdet İncekara tarafından bu hususta verilen takrir gereğince eski Bakan ile İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın bulunacağı bir birleşimde konuşmalara devam edilmesi karar altına alındı. 7. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, Toprak mahsülleri Ofisi hakkındaki sorusu Bakan bulunmadığından Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.11. 1952 tarihli, İktisadi durumumuz ,ithalat ve ihracatımız hakkındaki sorusu Bakan bulunmadığından, Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 14.11.1952 tarihli, Memleketin umumi vaziyeti hakkındaki teklifi Başbakan bulunmadığından, Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel'in 17.11.1952 tarihli,Güzel Sanatlar Akademisi hakkındaki sorulan kendileri bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 8. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 15.11.1952 tarihli, yeni orman kanunu tasarısı hakkındaki teklifi, kendisi üst üste iki defa toplantıda bulunmadığından düştü. 9. Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 28.ll.1952 tarihli, Adana ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı hastahane hakkındaki sorusu Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibi düşüncelerini bildirdi. Muhtelif arkadaşlar mütalaalarını beyan ettiler. Vaktin ilerlemiş olmasından 3.2.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/2940
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Ocak 1953tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800878.pdf
Size:
15.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: