Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Aralık 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
8 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 15.XII.1953 salı saat: 15 1- Geçen Birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu’nun l.X.1953 tarihli,Japonya’ya yapılan pamuk ve Ispanya’ya yapılan buğday satışları ile Yeni Dış Ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 3- Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı’nın 23.XI.1953 tarihli,bu toplantı yılındaki Meclis çalışmalarına dair teklifi.
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 15.12.1953 salı günü saat:15 de Başkan Hulusi Köymen’in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. Başkanlık divanı sunuşu olarak Tunceli Mebusu Hıdır Aydının partiden çıkarıldığına dair parti başkanlığının 8.Aralık.1953 tarih ve 6296/183/59 sayılı tezkeresi okunarak Grubun ittilaına arzedildi. Müteakiben gündeme geçildi. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. . 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu’nun 1.10.1953 tarihli, İspanyaya satılan buğdaylar ve Japonyaya yapılan pamuk satışları hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu üzerinde geçen birleşimden kalan müzakeresinin devamı Vekil bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 3- Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı’nın 23.XI. 1953 tarihli,Meclisin çalışmalarına dair olan teklifi okundu.Bu hususta söz alan soru sahibi takririni izah etti.Seyhan Mebusu Reşat Güçlü söz aldı,bu takriri mevzuu olan sorulara takdimen müzakeresi teklif olunan kanunların Grup İdare Heyetince tesbiti ile Grup Umumi Heyetine arzedilmesi teklifi Heyeti Umumiyece kabul ve Büyük Millet Meclisinin muayyen günler haricinde mesai yapmasına mütedair teklifi reddedildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 22.XII.1953 salı günü saat 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation