Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Ocak 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-01-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Gurupu gündemi 22.1.1952 salı günü saat 15 de 1 - Geçen oturun tutanak özetinin okunması 2 - Kırşehir Milletvekili Rifat özdeşin tek lifi hakkında İdare kurulumuzun mütalaasın Umumi Heyete arzı 3 - Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu- nun 26.12.1950 tarihli ,Merkez bankasının yeniden bastıracağı paralar hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu , 4 - Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu- nun 26.12.1950 tarihli Karabük fabrikasınca satılan pikler hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu, 5 - Yozgat Milletvekili Faik Erbaş,ın 22,1,1951 tarihli ,memurların tayin ve terfilerinde ne gibi esaslar göz önünde bulundurulduğu hakkında Başbakanlığın-sözlü sorusu 6 - Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlunun Milletvekillerinin fertlerden ve tevekküllerden aldıkları kanun teklifleri taleplerini ve matbuatı takip etmek üzere 15 kişilik bir grup Komisyonu teğkili hakkındaki 19.1.1951 tarihli teklifi, 7 - Kayseri Milletvekili İsmail Berkok’un ) Hükümetin bir kalkınma planı hazırlayıp hazırlamadığı hakkındaki 27.3.1951 tarihli Başbakandan sözlü sorusu, 8 - Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlunun Grup ihtisas Komisyonunca yeni bir Anayasa tasarısının hazırlamasının Umumi Heyette müzakeresi hakkındaki 6.4.1951 tarihli teklifi, 9 - Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in hak etmeden uçuş parası alan pilotlar ve tepkili uçaklar hakkındaki 3.5.1951 tarihli . Milli Savunma Erkanından sözlü sorusu, 10 - Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlunun balık avcılığı muameleleri ve Milletvekillerinden Bakan yardımcılıkları ihdası hakkındaki 22,5.1961 tarihli Başbakandan sözlü sorusu, 11 -Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın 21.5.1951 tarihli, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın milletçe kalkınmaya dair kanun teklifi üzerinde Hükümet görüşünün ne olduğunun Başbakan tarafından açıklanması hakkında sözlü sorusu .
Geçen oturum tutanak özeti Demokrat parti Meclis Grubu Umumi Hey'eti 22.1.1952 salı günü saat: 15 de Grup Başkanı Refik şevket İnce'nin Başkanlığında toplandı. 1. Erzurum deprem felâketzedelerine yapılacak yardın ve para teberrularını toplamak üzere üçü Demokrat Partiden olmak üzere beş kişilik bir hey'etin teşkiline ve bu üç zatın İdare Kurulunca tespiti uygun görüldü. 2. Kırşehir Milletvekili Rıfat Özdeş'in 18.12.1951 tarihli Umumi Hey'et toplantısında,Grup içinde bir Milli Savunma Kontrol komisyonu kurulması hakkındaki teklifine dair İdare kurulunun bu husustaki görüş ve karan iklimi Heyete arz edildi. 3. Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu,Merkez Bankasının yeniden bastıracağı paralar hakkındaki sorusu ile Karabük fabrikasınca satılan pikler hakkındaki sorusunu geri aldığını bildirdi. 4. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş,memurların tayin ve terfileri hakkındaki 22.1.1951 tarihli sözlü sorusundan vazgeçtiğini bildirdi. 5.Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun takriri kısmen müzakere olundu. Hükümetin mehil istemesi üzerine gelecek oturuma bırakıldı. 6. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un takriri,Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın takriri ile birleştirilerek müzakere edildi. Ve gelecek oturumda görüşülmek üzere talik edildi. 7. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanması hakkındaki teklifi görüşüldü. Çoğunluk olmadığından bir karara varılamadı. 8. Afyon Milletvekili A. İhsan sâbis'in. uçuş parası alan pilotlar ve tepkili uçaklar hakkındaki teklifinin son iki maddesi müzakere mevzuu olarak gelecek oturuma alt gündeme bırakıldı. 9. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun balık avcılığı ve Bakan yardımcılıkları hakkındaki teklifinin görüşülmesi gelecek toplantıya bırakıldı. ve vaktin gecikmiş olmasından 29.1.1952 salı günü saat: 15 de toplanmak üzere oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation