Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Kasım 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-11-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülasası: Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 9 Kasım 1957 cumartesi günü saat 15 te Grup Reisi Giresun mebusu Hayrettin Erkmen’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- 8 Kasım 1957 Cuma günü Grup toplantısında yapılan İdare heyeti ve haysiyet diavnı seçimlerinin üçüncü turları neticesi heyeti umumiye’ye arzedildi. 4- Ruznamede yer almış bulunan, muhalefetin seçimler sırasındaki ve seçimlerden sonra gösterdiği faaliyetler mevzuunda konuşmalara geçildi. Bu konuşmalarda söz alan Gaziantep mebusları, Süleyman Kuranel, Ali Ocak, Cevdet San ve İhsan Dai Gaziantep hadiselerini izah ettiler. Daha sonra İstanbul mebusu Mithat Perin söz almış ve C.H.P. nin seçimler sırasında İstanbul’daki teşebbüs ve hareketlerini izah etmiştir. Bundan sonra söz alan başvekil Adnan Menderes Grupu tenvir eden 2,5 saatlik konuşmasında, Gaziantep hadiselerini ve muhalefet tarafından memleket sathında yaratılmak istenen durum ile meclis müzakereleri ve bu müzakerelerin matbuata intikali mevzuunu ele alarak matbuatın umumi tutumunu belirttikten sonra bunlara karşı Grupumuzun kararlı ve yekvücut olması lüzumuna işaretle alınması gerekli tedbirlere temas etmiş ve Grup heyeti umumiyesinin tasvip ve alkışlarla karşıladığı konuşmasını bitirmiştir. Bu sırada celseye 15 dakika ara verilmiş tekrar celse açıldığında vaktin gecikmiş olduğu müşahade edilerek (saat 19 da) yarın 10 Kasım 1957 Pazar günü 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation