Mecmua-i Lahika-i Kavanin

Loading...
Thumbnail Image
Date
1311
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Fihrist bölümü cilt sonundadır. Mürettibi: müntesibinin hukuktan Adanalı Kasparyan Arasdagis (Arisdages) 1. cilt : 1300'den 1309'a sene-i maliyesi nihayetine kadar neşrolunup Mer'iyet-i ahkamına irade-i seniye-i hazret-i padişah-i şeref müteallik Buyurulmuş olan 136 kıt'a nizamat ve müteferriatını havidir. 2. cilt : 1310 sene-i maliyesi nihayetine kadar neşr buyurulan nizamat-ımütevvia-ı cami'dir. 3. cilt: 1311 sene-i maliyesi zarfında neşrolunup mer'iyet-i ahkamına irade-i seniye-i hazret-i padişah-i şeref teallük buyurulan kavanin ve nizamat ve talimatı mütenevviayı havidir.
Keywords
Tüzük ve Yönetmelikler, Hukuk, Mevzuat, Dergiler, Osmanlı Devleti
Citation