Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Nisan 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-04-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 7.4.1953 salı günü saat 15 de Başkan Hulusi Köymen'in Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen iki tutanak özeti okundu. 2- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mozan söz alarak geçen tutanak hakkında konuştu ve bir takrir verdi .Bu takrir teamül veçhile Grup İdare heyetince görüşülerek gündeme girip girmeyeceği hakkında karar verilmek üzere Riyazet Divanınca alı konuldu. 3- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın Raman petrol tesisleri hakkındaki sorusunun görüşülmesine devam edildi. Geçen ve bu celsede söz alan muhtelif Milletvekilleri mütalaalarını beyan ettiler. Sabık ve lâhik Bakanlar görüşlerini bildirdiler. Sorunun cevaplandırması tamamlandı. 4- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Fakat vaktin gecikmiş olmasından 14.4.1953 salı günü saat.15 de toplanmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation