Tıraş

Abstract
Derginin/Gazetenin isminin yazılı olduğu yuvarlak cismin sağında elinde jilet olan bir kadın ve solunda da elinde jilet olan bir adam var. İlk sayısı 20 Nisan 1927 tarihinde yayımlanan gazetenin müdürü Zeki Cemal‟dir. Haftada bir defa çarşamba günleri yayımlanan gazetenin türü ve günü hakkında bilgi çarşamba günleri çıkar mizah gazetesi ifadesiyle, kim tarafından çıkarıldığı ise traşçılar cemiyetinden icazetnameli usta kalfalar tarafından çıkarılmaktadır cümlesiyle verilir. İdarehanesi İstanbul Bab-ı Âli-Cağaloğlu yokuşunda olup Teşebbüs Matbaası‟nda basılmıştır. Nüshası 3 kuruştur. Seneliği 52 nüsha itibariyle 150 kuruş, altı aylığı 75 kuruştur. Memalik-i ecnebiyeye seneliği 3 dolardır. On sayı yayımlanan gazete dört sayfa dört sütun şeklinde düzenlenmiştir. Gazetedeki yazılarda Traşçı başı, Necdet Rüştü, Burhaneddin Ali, Fesunaz, Çapkın Berber, İskete,Sakallı, Meddah Süruri, Paşa Kazım, Küheylan, Ustura, Ali Asgar Ağa, Şap, Mehmet Asaf, Mekki Muyer/Muir, Traş, Şup, Bekçi Baba, Ahmet Rasim, Konselidci, Sansar, M. A. imzaları görülür, bunun yanı sıra imzasız olan yazılar da vardır. Gazetenin her sayfasında irili ufaklı karikatürlere yer verilmiştir. (Kaynak: Aydan Ener Su - Doktora Tezi)
Description
Keywords
Mizah, Dergiler
Citation