Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) : Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu görüşme tutanağı

Abstract
Description
Ek 1: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) hakkında görüşler, hazırlayan İzmir Eski Senatörü Süleyman Tuncel, 224 s -- Ek 2: T.C. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu 1982 Anayasası görüşme tutanağı söz alanlar fihristi, 36 s.
Keywords
Nadir Eserler, Tutanaklar, Anayasa - 82
Citation