İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (1925-1927)

Abstract
Description
1925-1927 yılları arasında faaliyetini sürdüren İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesine ait karar metinlerini içermektedir. Mahkemeye ait zabıtlara ve diğer belgelere ise, https://apps.tbmm.gov.tr/arsiv_dis_kullanici/giris.php adresinden erişebilirsiniz. Cilt-1 İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi ile İlgili Genel Bilgiler, İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 549 Esas Numaralı Karar Defterinin Orijinal Metni ve Çevirisi Cilt-2 İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 550 Esas Numaralı Karar Defterinin Orijinal Metni Ve Çevirisi, Cilt-3 İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 551 Esas Numaralı Karar Defterinin Orijinal Metni Ve Çevirisi, İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi İle İlgili Bazı Belgeler
Keywords
İstiklal Mahkemeleri, Tutanaklar, Independence Courts, İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi
Citation