Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19, 26 Kasım 1959

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-28T08:37:16Z
dc.date.available2019-06-28T08:37:16Z
dc.date.issued1959-11-19
dc.description.abstractD. P. Meclis Grupu Ruznamesi BİRİNCİ İNİKAT 19 Kasım 1959 Perşembe Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulasası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, Kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 2. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 3. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 4. — Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlının, Adıyaman Elektrik Santrali hakkında İmar ve iskân Vekilinden şifahi suali. 5. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve Sakarya Mebusu Hazma Osman Erkan'ın, Karasularımızda Yunan balıkçılarına avlanma müsaadesi verileceğine dair haberlerin mahiyeti ve mutasavver bir anlaşma varsa ihtiva ettiği esaslar hakkında Hariciye Vekilinden şifahi sualleri. 6. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselerine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 7. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, 1957 seçimleri arefesinde temeli atılan Bolu Turistik Otel ve Kaplıca inşaatının durumuna dair Başvekilden şifahi suali. S. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, 1957 seçimleri arefesinde temeli atılan Bolu Briket Fabrikası inşaatına dair Sanayi Vekilinin şifahi suali. Takrir : Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dair Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 26 Kasım 1959 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'ın Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okundu ve tasvip olundu. Suallere geçildi : Ruznamenin 1,4,7 ve 8 nci maddelerini teşkil eden şifahi suallerle Konya Mebusu A.Fahri Ağaoğlu'nun takriri, sual ve takrir sahiplerinin ikinci defa bulunmamaları sebebiyle, gündemden çıkarıldı. Ruznamenin üçüncü, maddesini teşkil eden,İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın suali, sual sahibi, hastalığı sebebiyle başka bir celseye talikini talep etmiş olması ve birinci müzakeresinde bulunmamalı sebebiyle durumunun idare heyetince tezekkür edileceği tafhim edildi. Ruznamenin ikinci ve altıncı maddeleri Vekiller bu celsede hazır bulunmadıklarından gelecek inikada talik olundu. Gündemin beşinci maddesini teşkil eden , Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ile Sakarya Mebusu Haraza Osman Erkan'ın şifahi sualine Hariciye Vekili cevap verdi. Ruznamede başka madde kalmadığından 3 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3100
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19, 26 Kasım 1959tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199801064.pdf
Size:
4.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: