Hayrülkelam

Abstract
Siyasetle ilgisi olmayan her hayırlı haberin mesleğimize uyar açıklaması ile siyaset dışı haberlerin konu edinildiği anlaşılmaktadır. “Din ve vatana hizmet, azm-i halisanesiyle, Perşembe günleri neşr olunur İslam eseridir” şeklinde amacını açıklamıştır. Sahibi ve İmtiyaz Müdürü Hüseyin Şam’i’dir. Hicrî 1332 Miladi 1916 yılında İstanbul Fatih’te Hukuk Matbaası’nda çıkarılmıştır. Dili Eski Harfli Osmanlı Türkçesi’dir. Yazarları Ahmed Şirani ve Mehmed Emin, İbnül Ali Tayyar, H. Feyzi, Sadık Hulusi’dir.
Description
21-35 Sayıları arası mevcut olup 30. sayı eksiktir. Başyazarı Ahmet Şirani'dir.
Keywords
Dergiler
Citation