Genç yolcular

Abstract
Genç Yolcular, Aralık 1919 ile Mart 1920 tarihlerinde“onbeş günde bir çıkar ilim ve sanat mecmuası” ibâresiyle toplam altı sayı olarak yayımlanmıştır. Müdürlüğünü M. Servet’in üstlen­diği dergide genç yazarların yanı sıra edebiyat camiâsında yer edinmiş, iyi tanınıp bilinen önemli isimler de yer almıştır. Dergi­de rast gelinen imzalardan bazıları Mehmet Âkif,Ahmet Hâşim, Ziya Gökalp, Rıza Tevfîk, Kemâlettin Kâmî, İhsân Raîf, Mustafa Şekip, Selâmî İzzet, Hâtemî Senih ve Sadri Edhem’dir. Daha zi­yâde gelenekten kopmadan milliyetçi ve manevîyâtçı bir düs­tûrla eser vermeyi gaye edinen sanatçılardan oluşan yazı kad­rosu, şiir ağırlıkta olmak üzere felsefeden rûhiyâta, hukuktan içtimâ îyâta, doğu-batı edebiyatlarına, tenkîd yazılarına,dil me­selelerine ve edebiyat bahislerine uzayan bir çizgide edebî me­tinler kaleme almıştır.
Description
Keywords
Edebiyat, Felsefe, Hukuk, Dergiler
Citation