Vaveyla [el yazması]

Yükleniyor...
thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
Bu gazete, 1331-1334 (1915-1918) yılları arasında Sibirya Krasnoyorsk tutsaklar kampında tek çizgili bir deftere yazılmıştır.Başlığı "haftalık herşeyden bahis, ciddî, mizahî mecmuadır". Müdir-i mesulü Talat Berkî, Sahib-i imtiyazı A. Hüdaî. Sene 1, No. 1, 27 Teşrinisani 1331 - No. 101 1 Mart 1334 kaydı vardır. 14. Sayıda Kyril abcsiyle bir Türkiye haritası ve 454-455 yaprakları arasında 3 ilâve yaprak bulunmaktadır. A. Hudâî, A. Hicrî, B. Seyfî, T. Vecdi, E. Aşkî, Talat Berkinin şiirleri vardır. Her nüshanın başında Rusça bir mühür vardır. Bu mühür "görülmüştür" mührü olabilir.
Açıklama
Metin eski harfli Türkçedir. Nadir eserdir. Cilt, tezhip özelliği: Yeşil bez kaplı karton bir cildi olup kimi sayfalarda şekiller, resimler ve süsleme motifler vardır. Bu gazete, 1331-1334 (1915-1918) yılları arasında Sibirya Krasnoyorsk tutsaklar kampında tek çizgili bir deftere yazılmıştır.Başlığı "haftalık herşeyden bahis, ciddî, mizahî mecmuadır". Müdir-i mesulü Talat Berkî, Sahib-i imtiyazı A. Hüdaî. Sene 1, No. 1, 27 Teşrinisani 1331 - No. 101 1 Mart 1334 kaydı vardır. 14. Sayıda Kyril abcsiyle bir Türkiye haritası ve 454-455 yaprakları arasında 3 ilâve yaprak bulunmaktadır. A. Hudâî, A. Hicrî, B. Seyfî, T. Vecdi, E. Aşkî, Talat Berkinin şiirleri vardır. Her nüshanın başında Rusça bir mühür vardır. Bu mühür "görülmüştür" mührü olabilir.
Anahtar kelimeler
Gazeteler, El Yazmaları, Nadir Eserler
Alıntı