Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Ocak 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-01-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
12.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 13.1.1953 salı saat.15 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2. İzmir Milletvekili Tarık Gürerk'in 16.5.1952 tarihli, İtalyaya yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 3. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un .. kanununu hazırlamakla ödevli olan komisyonun çalışmaları hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 4. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un köy kalkınması hakkında Hükümetten sözlü sorusu. 5. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli,Deniz Ticaret Politikanız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü soruşu, 6 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, millî Savunma Bakanlığınca satın alman akaryakıt hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu, 7. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 8. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı*nın 13.11.1952 tarihli, milletvekillerinin Bakanlar ve genel müdürlerle görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında hükümet görüşünün ne olduğu hakkındaki teklifi. 9. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, ithal edilen ziraat makinaları ve yedek parçaları hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 10. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihi i, Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. 11. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 12. Kastamonu Milletvekili şükrü Kerimzade 'nin 14.11.1952 tarihli iktisat durumumuz, ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi “ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 13. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 14.11.1952 tarihli, memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu . 14. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar’ın 15.11.1952 tarihli, Yeni orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel’in 17.11.1952 tarihli,Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 15. 16. Bursa Milletvekili Agah Erozan’ın 28.11.1952 tarihli, Adana ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı verem hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 17. Bursa Milletvekili Agâh Erozan*ın 28.11.1952 tarihli, bir dersten • sınıfta kalanların üst sınıf* devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 18. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İçeri'nin 1.12.1952 tarihli, Bandırma Emniyet Amiri ZEKİ Şahin hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu 19. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 3.12.1952 tarihli, Kore gazilerinden Yüzbaşı Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 20. Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 6.12.1952 tarihli,Büyük Doğu gazetesi Başmuharriri Necip Fazıl Kısakürek hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 21. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli, Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu. 22. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan sabis'in 15.9.1952 tarihli Kıbrıs adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 23. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 15.9.1952 tarihli ikinci dünya harbinde hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 24. Ankara Milletvekili Cevdet Soydanın 27.5.1952 tarihlice görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan, ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 25. Tekirdağ; Milletvekili Şevket Mocan’ın 3.12.1952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 26. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12,1952 tarihli, orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 27. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldan beri ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, 28. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tetkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 29. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce’nin 24.12.1952 tarihli, Büyük Doğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 30. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil 14.4.1952 tarihli,Milli Savunmaya ait Ordonat Ana Tamir fabrikanı hakkında Milli Savunma Beyanından sözlü sorusu.
Geçen Birleşim Tutanak Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 13.1.1953 salı günü saat. 15 de Başkan Hulusi Köymen'in Başkanlığında toplandı. Tapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2. İzmir Milletvekili Tank Gürerk'in İtalya'ya yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkındaki Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu görüşüldü. Bakan tarafından cevaplandırıldı .Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Soru sahibi görüşlerini izah etti. 3. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un Ceza Kanunu hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu görüşüldü. Adalet Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Soru sahibi görüşlerini izah etti. Vaktin ilerlemiş olmasından gelecek birleşimde müzakerelere devam edilmek üzere saat 18.00 de oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation