Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 26 Nisan 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-04-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
20nci İnikat Meclis Grupu Ruznamesi 26/4/1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okunması. 2- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu. 3- Manisa mebusu Sudi Mıhçıoğlu’nun Ege bölgesi bağ ve bahçelerinin mart ve nisan aylarında maruz kaldıkları soğuklar dolayısiyle hasar nisbeti ve alınan tedbirler hakkındaki İktisat ve Ticaret Vekili ile Ziraat Vekilinden sözlü sorusu.
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 26 Nisan 1955 Salı günü saat 15de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. Ruznameye geçmeden evvel, Ankara mebusu Mümtaz Tarhan, Elazığ Mebusu Selahattin Toker ve arkadaşları ile Rize mebusu Osman Kavrakoğlu tarafından verilen, Kırklareli mebusu Sayın Mahmut Erbil ile eski Grup Başkanımız Sayın Refik Şevket İnce’nin vefatları hasebile ihtiram vakfesinde bulunulmasına dair olan takrirler okundu. Ve hatıralarına hürmeten iki dakika tazim vakfesinde bulunuldu. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusunun müzakeresine geçildi. Vekiller cevap verdiler. Muhtelif hatipler mütalaalarını bildirdiler. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 3- Manisa mebusu Sudi Mıhçıoğlu’nun Ege bölgesi bağ ve bahçelerinin mart ve nisan aylarında maruz kaldıkları soğuklar dolayısiyle hasar nisbeti ve alınan tedbirler hakkındaki İktisat ve Ticaret Vekili ile Ziraat vekilinden sözlü sorusunu vekiller cevaplandırdılar. Muhtelif arkadaşlar konuştular. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 3 Mayıs 1955 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation