Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Temmuz 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-07-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 10 Temmuz 1956 salı günü saat 15de Haluk Şaman’ın riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu 3- Grup reisi Aydın Mebusu Namık Gedik tarafından 3 Temmuz tarihinde dış siyaset mevzuunda verilen takririn müzakeresine devam edildi. Evvelki toplantıda takririn birinci maddesinin müzakeresine söz almış bulunan hatipler sırasıyla konuştular. Görüş ve mütalaalarını beyan ettiler. Müteakiben başvekil söz aldı. Geniş ve etraflı izahlarda bulundu. Verilen bu tatminkar izahat Grupun devamlı tezahürat ve alkışlarıyla tasvip olundu. Vaktin ilerlemiş olmasından ve daha birçok hatipler söz almış bulunduğundan yapılan teklifin kabulü ile 12 Temmuz 1956 Salı günü saat 15de fevkalade olarak toplanıp müzakerelere devam edilmek üzere içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation