Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Aralık 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-12-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
29.Aralık.1953 salı günkü Fevkalade toplantı Tutanak Özeti Genel Başkan Sayın Adnan Menderes'in riyasetinde,Parti Meclis Grubu Başkan ve Başkanvekilierinin iştirakiyle toplanan Genel İdare Kurulu Grup Umumi Heyetinin fevkalâde olarak içtimaa davet edilmesi kararına vardığından, 29.XII.1953 salı günü saat:lO da yapılan fevkalâde toplantıda: Genel Başkanın son hadiselerin izahı mahiyetindeki konuşmasından sonra muhtelif hatipler söz alarak görüşlerini açıklamışlar ve öğleden sonra saat:15 de tekrar içtima eden Umumi Heyet müzakerelere devam eylemiş ve bu arada İzmir Mebusu Cihat Baban ve arkadaşlarının verdikleri takririn kabul edilmesi üzerine idare heyetince durumun siyasi ve hukuki cepheleriyle tedkik edilerek hazırlanacak bir beyannamenin Grup Umumi Heye- tinin tedkik ve tasviplerine arzolunmasına,ittifakla karar verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka mevzu olmadığından 5.Ocak.1954 salı günü saat:15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation