Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 21 Kasım 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-11-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülasası: Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 21 Kasım 1957 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Muhalefetin seçimler esnasında takip ettiği hareketle halihazır faaliyetleri üzerinde verilmiş olan takrir dolayısile birçok hatip söz aldı. Başvekil’in bu mevzudaki geniş izahatından sonra takrir reye konularak büyük bir ekseriyetle kabul edildi. 4- Gündemde görüşülecek başka madde bulunmaması ve vaktin gecikmiş olması hasebile 28 Kasım 1957 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation