Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Haziran 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 10 Haziran 1958 salı günü saat 15 te Grup Reisi Haluk Şaman'ın Riyasetinde açıldı ; Haluk Şaman ve Himmet Ölçmen'in Riyasetinde devam olundu. 1- Yoklamayı müteakip okunan Geçen toplantı zabıt hülâsası tasvip edildi. II- Gündemin birinci maddesini teşkil eden ve " son günlerde C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İstanbul'daki konuşması ve Halk Partisinin tutumu " hakkında birçok mebuslar konuştular . Bu mevzuda verilmiş olan takrir büyük bir çoğunlukla kabul edildi. III- Gündemin ikinci maddesindeki " Bazı maddelere yapılan tamların esbabı mucibesinin izahı "hakkında , birçok hatipler söz alarak görüşlerini izah ettiler. Sanayi Vekâleti Vekili Sıtkı Yırcalı ve Başvekil Adnan Menderes geniş izahatta bulundular. Bu meyanda şeker fiatlarına hiç bir suretle zam yapılmaması hakkında İstanbul Mebusu Selim Erengil tarafından verilen takrir kabul edilerek celse tatil edildi. Mevzuun ehemmiyeti ve arzetmiş olduğu müstacel durum göz önüne alınarak saat 22 de celseye devam edildi. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Bu mevzuda söz alan başka kimse bulunmadığından 12 Haziran 1958 Perşembe günü saat 15 te ruznameye devam edilmek üzere celseye son verildi. Kâtip Katip Kâtip İsparta Mebusu İstanbul M. Eskişehir Kemal Demiralay Ali Harputlu H.Sezen Reis Bursa Mebusu Haluk Şaman Reisvekili Konya Mebusu Himmet ölçmen
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation