Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Nisan 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-04-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
22. nci Birleşim D.P. Meclis Grubu 24.4.1952 salı saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okuması. 2. Evvelce verilen karar mucibince Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan mukayeseli raporun okunması. 3. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun Anayasa tasarısının hazırlamasını müteakip teklifi hakkında Başbakan'ın mütalâası. 4. Niğde Milletvekili Necip Bilge’nin 15,1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir B:-kanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayâsa’nın 49.ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakan1 m ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 5. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 13.2.1952 tarihli, Eylül.1952 tarihinden Şubat 1951 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyehatlari ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılmasına dair 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku’nun 27.2.1952 tarihli, İstanbul Telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. ' 8. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.4,1952 tarihli, Manyas köylerinde Merkez ilçe baytarları tarafından kara sığır boğalarının köylülerin ellerinden cebren alındığı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9. İsparta Milletvekili Kemal Demiralay’ın 3.4.1952 tarihli, bu yıl üç yerde yeniden teşkil edilen mürettep ağır ceza mahkemelerin hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey'eti 24.4.1952 perşembe günü saat 16 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığından toplandı. Yoklana yapılarak ekseriyetin bulunmadığı anlaşıldığından 29.4.1952 salı günü toplanılmak üzere birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler, Tutanaklar
Citation