1335 - 1919 Senesine münakid Hilaliahmer Meclis-i umumisi heyeti muhteremesine takdim edilen 1330 - 1334 senelerine aid merkez umumi raporudur