Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Temmuz 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-07-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu fevkelade toplantısına ait tutanak özeti. C.H.Partisinin yayınladığı 15.7.1953 tarihli tebliğ üzerine Grup Başkanlık Divanı tarafından 16.7.1953 perşembe günü saat.10.30 da Meclis Grubu fevkelade içtimaa davet edilmiş ve Meclis Grubu mezkûr gün ve saatte Grup Başkanı Hulusi Köymen'in başkanlığında toplanarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildikten sonra birleşim açılmış, Dışişleri Bakanı ve Genel Kurul üyesi Fuad Köprülü söz almış ve fevkelade içtimada müzakere mevzuu olacak C.H.Partisi tebliği üzerinde Genel Kurulun görüşünü açıklamıştır. Başbakan Adnan Menderesin uzun izahatını takiben saat.16 da tekrar toplanmak üzere saat. 14 de oturuma son verilmiştir. Saat 16 da Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında ikinci oturum açılmış ve müzakerelere devam edilerek bir çok Milletvekilleri konuşmuşlar ,bunu müteakip Başbakan tekrar etraflı izahat vermiştir. Neticede: 1- Dini siyasete alet eden hakiki ve hükmi şahıslar hakkında kuvvetli,lüzumlu unsurları ihtiva eden cezai müeyyide vaz’ı, 2- Siyası mücadelelerde halkı birbirine düşman etmek ve muazzam halk kütleleri arasına nefret ve husumet yaymak istiyenler hakkında vazıh ve sarih kanunu müeyyideler vaz’ı, 3- Üniversite profesörlerinin ilim sahası dışında günlük politika ile uğraşmaları imkanını tamamen ortadan kaldıracak yeni kanunî esaslar vaz’ı, Hususuna ittifakla karar verilmiş ve bu husustaki kanun tasarılarının da Hükümetçe hazırlanması esası kabul edilerek birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation