Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Aralık 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-12-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi: Dokuzuncu İnikat 5 Aralık 1957 Perşembe saat: 15.00 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- 4.12.1957 Çarşamba günü Meclis müzakerelerinin tahlil ve müzakeresiyle Meclis müzakerelerinin selametle cereyanını temin hususundaki tedbirler ve siyasi hadiselerin arz ettiği manzara karşısında Grupumuzun hattı hareketi ve alınması lazım gelen tedbirler hakkında müzakere.
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi heyeti 5 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetiyle toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip edildi. 3- Sunuşlar meyanında istifa etmiş bulunan Grup Reisi Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen’ile Grup Reisvekili Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu’nun istifa tezkereleri okundu; ıttıla hasıl oldu. 4- 4/12/1957 Çarşamba günkü meclis müzakerelerinin tahlil ve müzakeresile meclis müzakerelerinin selametle cereyanını temin hususundaki tedbirler ve siyasi hadiselerin arz ettiği manzara karşısında grupumuzun hattı hareketi ve alınması lazım gelen tedbirler hakkında müzakerelerde, muhtelif hatiplerin konuşmalarından sonra verilmiş olan takrirler reye konuldu. Buna göre Grup İdare heyeti tarafından 11 azadan müteşekkil bir ihtisas encümeni seçilerek, süratle içtüzüğün ele alınarak tadil teklifinin hazırlanmasında karar verildi. 5- Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 12 aralık 1957 Perşembe günü toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation