Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 25 Aralık 1951

Loading...
Thumbnail Image
Date
1951-12-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
9.ncu Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 25.12.1951 salı saati 15 de 1. Geçen oturum tutanak Özetinin okunması, 2. 18.12.1951 tarihli Umumi Hey'et toplantısında Kırşehir Milletvekili Rifat Özdeş'in teklifi üzerine kurulan Milli Savunma İhtisas Komisyonunun Gruba arzı • 3. Burhanettin Onat ve İsmail Berkok ile Mehmet özbey'in Dışişleri Bakanından malûmat talep eden önergeleri. 4. Muammer Alakant'ın Ekonomi ve Ticaret Bakanından gensoru açılmasını mütedair önergesi. 6. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun Savarona yatı hakkında Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 6. Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman'ın Almanya ile diplomatik münasebetlerimiz hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 7. Yozgat Milletvekili Hasan Üçöz'ün 15.12,1951 tarihli, askeri memurların; terfi müddetlerinin üç yıla indirilmesi hakkındaki Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 8. Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu’nun 26.12.1951 tarihli merkez Bankasının yeniden bastıracağı paralar hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 9. Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 26.12.1951 tarihli, Karabük fabrikasınca satılan Pikler hakkında sözlü sorusu. 10. İzmir Milletvekili Necdet İncekara'nın 3.1.1951 tarihli,ödemiş tapu memurunun nakli hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 11. Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in 4.1.1951 tarihli,vahdeti kaza prensibinin tahakkuk ettirilmesi hakkında ki sözlü sorusu. 12. Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'ın verem mücadelesi ve açılması kararlaştırılan 2.000 veren yatağının nerelerde faaliyete geçeceği hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation