Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Ocak 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-01-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
12 nci Birleşin D.P. Meclis Grubu Gündemi 12.1.1954 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Bursa Mebusu Selim Ragıp Emeç'in 6.1.1954 tarihli, Kahire Büyük Elçimizin 24 saat zarfında Mısır topraklarını terke davet edilmesi hususunda Mısır Hükümetince alınan kararın mahiyeti hakkında Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu.
Geçen Birleşim tutanak Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 12.1.1954 salı günü saat 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Manisa Mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu söz alarak,Demokrat Parti Meclis Grubunun 29.12.1953 tarihli fevkalade birleşiminde alınan karar gereğince Grup İdare Heyetinin hazırlayacağı beyannamenin gündemde olmamasına İşaret etmesi üzerine,riyasetçe bunun okunan zabıtla ilgisi olmadığı ve halen umumi efkârı işgal eden Mısır ile Türkiye münasebeti hakkındaki meselenin önde yer aldığı izah edilmiş ve gündeme geçilmiştir. 1- Bursa Mebusu Selim Ragıp Emeç'in Mısır Büyük Elçimizin diplomatik masuniyetinin Mısır hükümetince kaldırılması mevzuunda verdiği sual takriri okunmuş, Dış işleri Vekili buna ait konuşmayı yaptıktan sonra söz alan muhtelif hatiplerden bir kısmı mütalâalarını bildirmiş, bu sırada Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu’nun verdiği ve Mısır Hükümetinin Türkiye'nin notasına vereceği cevap geldikten sonra görüşmelere devam edilmesi talebini havi takriri okunarak reye arz olunmuş ve ekseriyetle kabul edilmesiyle ,19.1.1954 salı günü saati 15 de toplanılmak üzere birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation