Kitabu Keşfü'l-hakayık an nüketi'l-ayat ve'd-dekaik : tefsir-i Kur'an-ı Şerif Türkî Azerbaycan dilinde

Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir.Nadir eserdir.
Keywords
Kur'an-ı Kerim, Nadir Eserler, Tefsir
Citation