Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Kasım 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-11-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi Beşinci İnikat 27 Kasım Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasasının okunması 3- Sunuşlar 4- İdare heyetinin 1 Mayıs 1956 tarihinden 30 Ekim 1956 tarihine kadar olan hesap hülasası Sorular: 1- Manisa mebusu Yunus Muammer Alakant ve arkadaşlarının, 4 ncü Menderes Hükümeti programının niçin tatbik edilmediğine dair Başvekilden İstihzah takriri, 2- Burdur mebusu Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarının hükümetin dahili siyaseti hakkında Başvekilden İstihzah takrirleri, 3- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Molin traktörleri hakkınd İşletmeler ve Ziraat Vekilinden sözlü sorusu, 4- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli Ahmet Rauf Tanır tarafından (Edebiyat Fakültesi ve Komunizm) adında TBMM ne hitaben neşrolunan bir broşür hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 5- Ordu mebusu Sabri İşbakan’ın 19/6/1956 tarihli zirai krediler ve reeskont faizleri hakkında Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden sözlü sorusu, 6- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun 2/11/1956 tarihli Milli Korunma kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü sorusu, 7- Elazığ mebusu General Hüsnü Göktuğ’un Bankalar hakkında ve 20/6/1956 tarihli Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden sözlü sorusu, 8- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in 1 2Temmuz 1956 tarihli, İzmir kağıt Fabrikası ve idaresi hakkında İşletmeler vekilinden sözlü sorusu, 9- Yozgad mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu’nun 10 Temmuz 1956 tarihli CHP li valiler ve bugünkü durumları hakkında Başvekilden sözlü sorusu, 10- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 12/11/1956 tarihli, dünyanın bugünkü nazik durumu ve Türkiye'nin bu hadiselere karşı tasavvurları hakkında hükümetten sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation