Meşrutiyetin iade edildiği 1324 senesinden evvelki devirde ve 1334 nihayetine kadar sonraki on sene zarfında Memaliki Osmaniye haritasının ahzı zımmında yapılan teşkilat ve işlerin hülasai tarihiyesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
1335
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir.
Keywords
Osmanlı Devleti -- Meşrutiyet Devri 1876-1920
Citation