Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Temmuz 1951

Loading...
Thumbnail Image
Date
1951-07-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis grubu umumi Heyeti 31.7.1961 Salı Günü saat 16 de Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli'nin Başkanlığında toplandı . 1- Geçen Oturum Tutanak özeti okunup tasnif edildi. 2- Grup İdare Heyetinin üç aylık hesap hülasası testip edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesindeki Samsun Milletvekili Firuz Kesim'in sözlü sorusu soru sahibi iki defa bulunmadığından gündemden çıkarıldı. 4- Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin eski İktidar tarafından propaganda yaptığı iddiasıyla yerleri değiştirilen memurlar hakkındaki sözlü sorusu Adalet Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibi diğer Milletvekilleri de görüşlerini bildirdiler. 6- Gündemin 11 nci maddesindeki Anayasanın yaşıyan dile Çevrilen metni hakkında gruptan prensip kararı alınmasına dair olan grup ihtisas Komisyonu raporu kabul edildi. 6- Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku’nun Savarona yatı hakkındaki ve Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in modern avcı uçaklarımız hakkındaki sözlü soruları Millî Savunma Bakanı bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı. 7- Gündemin yedinci maddesindeki Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın bazı Bartici memurların tasfiyesi hakkındaki önergesi İçin gruptan prensip kararı alınmasına mahal olmadığına ; 8- Gündemin 8 nci maddesi olan Elâzığ Milletvekili M. Şevki Yazman'ın sözlü sorusu Dışişleri Bakanı bulunmadığından geri bırakıldı* 9- Bursa Milletvekili Halil Ayan ve Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu'nun 1962 yılı bütçesi hazırlıklarına ait sözlü soruları Maliye Bakanı tarafından cevaplandırıldı. 10- Konya Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu'nun Devlet işleri hakkındaki teklifi için grup İdare Heyetince 16 kişilik bir Komisyon teşkiline; 11- Gündemin 13 ncü maddesindeki Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın Devletçilik prensipleri hakkındaki sözlü sorusu Ekonomi ve Ticaret bakanı bulunmadığından gelecek Birleşime bırakılarak oturuma saat 17.10 da son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Nadir Eserler, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation