The Possibility of order in world politics the case of the post 1989 new world order [Yüksek Lisans Tezi]

Loading...
Thumbnail Image
Date
1995
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın amacı, 1989 sonrası yeni dünya düzeni iddialarını inceleyerek uluslararası politikada düzenin olabilirliliğini incelemektir. Tarih boyunca birçok "yeni" düzen kuruldu. Bunların ortak noktası daha barışçıl bir dünya vadetmeleriydi. Her defasında yeni bir başlangıç sunuldu. Dünya politikasında bir döngü vardır. Eski büyük devletler düşerken yeni güçler de kendi çıkarları için daha uygun bir yeni düzene gereksinim duyarlar. Düzen, bir değer olarak arzulansa da bir gerçek olarak hemen hemen imkansızdır. Dünya politikasında ahlaki değerlerin fazla bir yeri yoktur. Geçmişte olduğu kadar anarşik olmasa da uluslararası ilişkilerde güç halen temel araçtır ve gelecekte de böyle olacaktır. Aktörler değişebilir ancak kurallar aynı kalırlar. İsteklerle gerçekler arasında önemli bir fark vardır. Bu en yeni dünya düzeni de gerçek anlamda bir düzen sağlamada geçmişteki örneklerden farklı değildir. Yeni dünya "terör tehlikesinden uzak, adaletin takibinde daha güçlü ve barış için daha güvenli" olacaktı. Bosna-Hersek'te ya da Azerbaycan'da hukuk düzeni mi var yoksa orman kanunları mı? Eğer düzen sadece Soğuk Savaş döneminden farklı olmayı kasdediyorsa yeni bir düzen vardır. Anahtar kelimeler: Realizm, globalizm, güç, düzen, adalet, ulusal çıkarlar, Avrupa Uyumu, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, uluslararsı hukuk, uluslararası organizasyonlar, yeni dünya düzeni ve düzensizliği, ABD. Bilim Dalı Sayısal Kodu: 216.03.01 IV -----------------------------------------------------------------------------------------------This study aims to question the possibility of order in international relations by analyzing the post- 1989 new world order. Throughout the history, many "new" orders have been established. Their common point is the specific emphasis on the promises for a more peaceful world. Each time a new beginning is presented. There is a cycle in the world politics. As the old Great Powers fall, the rising powers need a new order that is more appropriate for their interests. As a value, order is desirable but as a fact it is almost impossible. Moral values do not have much place in world politics. Even if it may not be as anarchical as it was, the power is still and will be the major tool in international relations. Actors may change by the time but the rules remain same. There is a considerable gap between the wishes and reality. This newest world order is no more different from the past examples in providing a just order in the world. The new world would be "freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest of peace". Is there the rule of law or rule of jungle in Bosnia-Herzegovina or Azerbaijan. There is a new order only if it refers to the difference from the Cold War period. Keywords: Realism, globalism, power, order, justice, national interests, the Concert of Europe, the League of Nations, the United Nations, international law, international organisations, new world order and disorder, the United States. Science Code: 216.03.01 m
Description
Keywords
Uluslararası İlişkiler, Yeni Dünya Düzeni, Tezler
Citation