Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Ocak 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-01-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Heyeti 11.1.1955 Salı günü saat 15 de Reisvekili Abidin Potoğlu’nun reisliğine toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun Gümrük ve İnhisarlar vekilinden Bursa Mebusu Agah Erozan’ın İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü soruları her iki vekil de hazır bulunmadıklarından gelecek celseye bırakıldı. 3- Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt’un Adliye Vekilinden soruları kendisi üst üste iki celsede bulunmadığı için ruznameden çıkarıldı. 4- Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın Dahiliye Vekilinden sözlü sorusunu Vekil cevaplandırdı. Soru sahibi mütalaasını bildirdi. Tekririn müzakeresi tamamlandı. 5- Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın Ziraat vekilinden sözlü sorusu görüşüldü. Vekil cevap verdi. Soru sahibi ve muhtelif hatipler mütalaalarının bildirdiler. Takririn müzakeresi tamamlandı. 6- Bolun Mebusu Ahmet Hatı’nın Nafıa vekilinden sözlü sorusu vekil bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 18.I.1955 salı günü toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation