Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Ocak 1956

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-26T07:30:36Z
dc.date.available2019-06-26T07:30:36Z
dc.date.issued1956-01-24
dc.description.abstractD.P Meclis Grubu Ruznamesi 24/01/1956 Salı saat 15 I- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. II- Geçen Toplantı Zabıt Hülasası okundu. III- Sunuşlar IV- Sorular 1- Bolu mebusu Fahri Belen’in 20/12/1955 tarihli harici münasebet ve faaliyet Hariciye vekilimi tarafından grupta açıklanmasına dair s.s. 2- Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci’nin 16/01/1956 tarihli Kıbrıs adasının verilmek istenen muhtariyet ve bu mevzuda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında anlaşmazlığa dair grupta izahat verilmesi için Başvekil ve Hariciye vekilinin sözlü sorusu 3- İzmir mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 19/01/1956 tarihli Yoguslavya- Yunanistan ve Mısır arasında bir pakt yapılacağına dair hariciye vekaletinin bir malumatı olup olmadığı ve müttefiklerimiz Yugoslavya ve Yunanistan’ın Mısır ile işbirliği yapmaları halinde Balkan ve Bağdat paktının zaafa uğrayıp uğramayacağı hakkında Hariciye Vekilinden sözlü sorusu 4- Gümüşhane Mebusu Halis Tokdemirin’in 18/01/1956 Selanik’te Atatürk’ün evine atılan bomba ile hasar ve ziyan miktarı, Selanik konsolosumuz ve muavininin tevkifleri ve 6-7 Eylül hadiseleri dolayısıyla Yunanistan’ın bize verdiği nota hakkında Başvekil ve Hariciye Vekili sözlü sorusu 5- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, Örfi idari mıntıkalarında kaç gazetenin kapatıldığı ve kapatılanların sebebi hakkında hükümetten sözlü soru 6- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, 29/11/1955 Tarihli C.H.P. genel görüşmeleri Kasım Gülek hakkında açılan Amme davasına bakan hakim ve dava takibine olup olmadığına varsa mahiyeti halinde Hükümetten sözlü soru 7- Konya Mebusu Hidayet Aydınor’in, demokrat Türkiye’nin, demokrat ihlasının hazırlanması işinin üniversitelerimize verilmesi hakkında grupta müzakere açılmasına dair teklifi 8- Rize Mebusu İzzet Akçal’ın 6-7 Eylül hadiseleri dolayısıyla 3 vilayetimizde vuku bulunan tevkiflerin miktarı ile örfi idare Mahkemeleri ve hakimler hakkında milli müdafaa ve Dahiliye Vekillerinden sözlü soru 9- İzmir Mebusu Arif Güngören’in 27/12/1955 tarihli sirkeci- halkalı elektrikli trenin durumu hakkında Münakalet Vekilinden sözlü sorusu 10- İzmir Mebusu Arif Güngören’in 27/12/1955 6-7 Eylül hadiseleri münasebetiyle yakından ilgili bulunan İstanbul valisi ve Beyoğlu Kaymakamının durumları hakkında Dahiliye Vekilinden sözlü sorular 11- Diyarbakır Mebusu M. Hüsrev Ünal’ın 10/12/1955 tarihli Turizm bankasının kuruluş tarihiyle Ziraat bankasında yapılan kredi yardım ve Turizm Bankası Umum Müdür vekilinin durumu hakkında Maliye, Ticaret ve Devlet Vokallerinden sözlü sorusu 12- İzmir Mebusu Petrov Arat’ın 23/12/1955 tarihli eski devlet vekili İstanbul Mebusu Mükerrem Soral hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 13- Kars Mebusu Hasan Erdoğan’ın 11/01/1956 tarihli, memleketimizde yapılacak çelik siloların ihalesi işindeki yolsuzluk Hakkında İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ile eski Hariciye Vekaleti vekili Fatih Rüştü Zorlu hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair açılmasına dair olan teklifi 14- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in 01/12/1955 tarihli resmi plakalı otomobil saltanatı hakkında hükümetten sözlü soru 15- Zonguldak mebusu Suat Başol’un, Resmi otomobil saltanatı hakkında Başvekilden sözlü soru 16- Afyon mebusu Kemal Özçoban’ın 04/12/1955 tarihli,, 6 Aralık 1955 Salı günü yapılması ilan olunan Grup Umumi Heyet Toplantısı sonrası taliki sebebi hakkında Demokrat Parti Meclis Divanında sözlü sorusu 17- İstanbul Mebusu Necmi Ateş ile Çatalca bölgesi akaryakıt nakliyatının Silivr, acentasından alınıp başka bir şahsa devredilmesi hakkında Milli Müdafaa, Maliye ve Ticaret Vekillerinde sözlü sorular 18- Gaziantep mebusu Süleyman Kuranel ve arkadaşları Fevzipaşa yolunun yapım ve müteahhidine ne zaman ihale edildiği ve bitirilmesi hakkında Nafia Vekilinden sözlü soruları 19- Bursa Vekili Müfit Erkuyumcu’nun Eski Devlet Vekili ve Hariciye Vekaleti Vekili Fatih Rüştü Zorlu’nun Paris’te üç katlı bir şatosu ve otomobili mevcut olduğuna dair bir dergide çıkan yazı hakkında Hariciye vekilinden sözlü sorusu. Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 24 Ocak 1956 Salı saat 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. 2- Geçen Toplantı Zabıt Hülasası okundu. 3- Riyaset Divanı Sunuşları; Kocaeli Mebusu Selami Dinçer ile Kastamonu Mebusu Ali Muzaffer Tanöver’in 17 Ocak 1956 Salı günlü Grup Ruznamesinin 7,8,9. Maddelerini teşkil eden soruları geri aldıklarına dair iki tezkire okunarak grubun ıttılaına arz olundu. Reis, sunuş beyanlarında; Maraş mebusu Abdullah Aytemiz’in 12/01/1956 tarihli, müşterek Haysiyet Divanı toplantılarına çağırılmaması sebebinin divan başkanı Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu tarafından gurupta açıklanması hakkında teklifinin Genel kurula bildirildiğini, gelecek cevapla birlikte gelecek grubumuzun ıttılaına arz olunacağını beyan etti. 4- Rize Mebusu Kemal Balta söz aldı. Ruznamenin 12. Maddesinde bulunan İzmir Mebusu Pertev Arat’ın İstanbul Mebusu Mükerrem Sarol hakkındaki takririnin ehemmiyetine binaen birinci madde olarak öncelikle müzakeresini teklif etti ve bir takrir verdi. Takrir sahibi Petrev Arat söz aldı. Geçen toplantıda Umumi heyetinin kararıyla ruznameye alınan ve bugünkü ruznamenin 12. Maddesini teşkil eden eski devlet vekili Mükerrem Soral Hakkında meclis tahkikatı açılmasına dair takririnin diğer maddelere tercihan müzakeresini istedi e birde takrir verdi. Bunun üzerine Grup Başkanı Burhanettin Onat Söz aldı; Ruznamenin tesbitinde birinci ve müteakip maddeleri ihtiva eden takrirlerin Pertev Arat’ın takririnden çok evvel olduğunu ve birinci sıraya alınmasını icabettirdiğini, dış politikada aynı mevzularla ilgili olduğunu ruznamenin maddelerinin diğer ruznamelerle asla takdim ve tehir vaki olmadığını ve Mükerrem Soral ile ilgili takririn gündeme geldiği ve ne zaman konuşulması lazım geldiğinin yüksek heyete ait olduğu belirtildi. Bu mevzuda usul ve esas hakkında birçok hatipler fikir ve görüş ve mütalaalarını bildirdiler. Netice takririn grupta müzakere edilmeyerek Meclis Heyeti Umumiyesinde muameleye tabi tutulması husustaki takrirler reye arz edilere kabul edildi. Pertev Arat’ın bu husustaki takriri ruznameden çıkarıldı. 5- Dış meseleler üzerinde Hariciye Vekili konuştu. Bu sırada Riyaseti Grup Reisi Burhanettin Onat işgal etti. Bu mevzuda takrir sahipleri ve birçok hatipler konuştular. Müteakiben Başvekil geniş izahatta bulundu. Harici meselelerin müzakereleri tehiri ile gelecek toplantıda dahili meselelerin müzakeresine dair verilen takrir kabul olundu. Vaktin ilerlemiş olmasından 31 Ocak 1956 Salı günü 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3012
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Ocak 1956tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800945.pdf
Size:
22.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: