Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Kasım 1951

Loading...
Thumbnail Image
Date
1951-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grubu umumi Heyeti 13.XI. 1951 salı günü saat: 15 de Başkan vekillerinden Esat Budakoğlu'nun Başkanlığında toplandı. 1. Yeniden partimize katılan üç Milletvekili arkadaşın Grubumuza iltihakları Grup Umumi Heyetine arzolundu. 3. Kocaeli ve Konya Milletvekillerinin Grup Başkanlığına verdikleri bir temenni takriri üzerine CumhurBaşkanımızın 1.Kasım.1951 nutuklarının Hükümetçe bastırılarak yayınlanması mevzuu Grup Başkanlığınca yapılan temas neticesi Hükümetçe t Kabul edildiğinden Gruba malûmat sunuldu• 3. Grup Haysiyet Divanı seçimine başlandı. Yapılan tasnif neticesinde mutlak ekseriyeti geçerek Haysiyet Divanı üyeliğine yalınız Abdullah Aytemiz (Maraş)ın seçildiği, diğer namzetlerin yeter sayıda oy alamadıkları anlaşıldı. Tekrar yapılan yoklamada ekseriyet kalmadığından seçimlere 20.XI.1951 tarihindeki toplantıda devam edilmek üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation