Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Mayıs 1952

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-25T13:21:20Z
dc.date.available2019-06-25T13:21:20Z
dc.date.issued1952-05-27
dc.description.abstract28.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 27.V.1952 salı Seat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 13.2.1952 tarihli, Eylül 1951 tarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş döşen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyehatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 3. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan’ın ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 4. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku’nun 27.3.1952 tarihli, İstanbul telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 5. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil’in 14.4.1952 tarihli, Milli Savunmaya ait Ordonat Ankara ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 14.4.1952 tarihli, Tekirdağ Orman teşkilâtının, Kentalde 30 kuruş yerine 115 kuruş rüsum ismi altında alman vergi hakkından Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7. Manisa Milletvekili Şemi Ergin’in 2.5.1952 tarihli, Manisa memleket hastahanesi Bakteriyologu Yümmi Gediz’in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve sosyal yardır. Bakanından sözlü sorusu. 8. Kayseri Milletvekili Mehmet Özdemir’in 12.5.1952 tarihli, ilk okul öğretmenlerinin kadroları hakkındaki Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 9. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar’ın 14.5.1952 tarihli, kalkınma hareketleri için sarfedilen paralar hakkında Başbakandan sözlü sorusu.
dc.description.abstractGeçen oturum Tutanak özeti, D.P. Meclis Grubu Umumi Hayati 27.V. 1952 salı günü saat 15 te Başkan Vekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yapılan Yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından birleşim aşıldı. 1- Geçen oturum tutanak özeti okundu : 2— Grupumuz Üyelerinden vefatı haber alman Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un ruhu için bir dakika sukut vakfesi yapıldı. 5- Grup Orman Karma komisyonunda ekseriyet taain edilemediği cihatla bu hususta yapılacak auanala hakkındaki Komisyon Başkanının tezkeresi okundu. Yapılan müzakera sonunda Orman Kanununun bir an evvel çıkarılabilmesi için salıya kadar Grup Umumi Fayatlnoa kabul edilen praşslp kararlan mutA olmak üzere mütabakl kısmının Meclis Geçici Komisyonuna havalesi hakkındaki teklif grupça kabul edilerek kanun tasarısının bir an İkmali hususunda Komisyona talimat verilmesi uygun görüldü. 4- Gündemin 6 ncı maddesindeki Tekirdağ Milletvekili Şevkat Hocan'ın takririnin ahaamlyatlna binaen öne alınarak müzakerasi hakkındaki Tekirdağ Milletvekili Hüsayin Bingöl ve üç arkadaşının takrlileri raya konulmuş , kabul edilmemiştir. 5- Gündemin ikinci maddesindeki Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in, kamdisi bulunmadığı İçin gelecek oturuma bırakıldı. 6- Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın ormanların sınırlandırılması işine alt olan takririnin uzun tatkikata İhtiyaç hasıl olduğundan gayri muayyen bir zamana bırakılması hakkındaki Tarım Bakanının teklifi , soru sahibinin hakkı mahfuz kalmak şartıyla kabul edilerek sorunun Bakanın hazırlanacağı tarih a bırakılması uygun görülmüştür. 7- Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İstanbul telefon şebekesi hakkındaki sorusu görüşülmüş, Bakan tarafından daha etraflı malumat hazırlayıp getirmek üzere müzakeresine gelecek hafta davam edilmesi, 8- Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in , ordonat ana tamir fabrikası hakkındaki sorusu görüşülmüş . soru sahibi tarafından ileri sürülen yeni deliller ve vesaik üzerinde tahkikat yaptırarak neticesi tahkikatı gruba arzedeceği hakkındaki Milli Savunma Bakanının teklifi kabul edilmiştir. 9- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın, Tekirdağ orman teşkilâtı ve alınan rusum hakkındaki sorusu görüşüldü. Saat 19.00 za gelmişti. Vaktin ilerlemiş olmasından 3.VI.1952 salı günü saat 15 da toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/2924
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Mayıs 1952tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800570.pdf
Size:
14.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: