Darüllfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası

Abstract
İstanbul Şehzadebaşı’nda Evkaf Matbaasınca Hicrî 1341, Miladi 1925 yılında çıkarılmıştır. Dili Eski Harfli Osmanlı Türkçesi’dir. Tarih, içtimai, dini ve felsefe içerikli yazılara yer verilmiştir. Mehmed Şerafeddin, Halil Halid, Mustafa Şekib, Mehmed İzzet, İsmail Hakkı, Yusuf Ziya, İzmirli İsmail Hakkı yazarlar arasındadır.
Description
Keywords
Dergiler, İlahiyat
Citation