Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabtı: 4 Temmuz 1950

Loading...
Thumbnail Image
Date
1950-07-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Meclis Grubu 4 Temmuz 1950 tarihinde İzmir Milletvekili Dr Ekrem Hayri Üstündağ'ın başkanlığında toplandı. Milletvekilleri ara seçimlerinin bu sene yapılmaması hakkındaki İdare Kurulu Teklifi kabul edildi. Muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri hakkında Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan'ın takriri müzakereye alındı. Milletvekilleri mevzu hakkında konuştuktan sonra konunun Adalet, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Başkan, Sözcü ve Katiplerinden teşekkül edecek bir komisyonda hemen incelenmesi kabul edilmiş ve bu Komisyonun çalışması için oturuma 15 dakika ara verilmiştir. İkinci celse Eskişehir Milletvekili Abidin Topçuoğlu'nun Başkanlığında açıldı. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Kore meselesi hakkında izahat verdi. Sonra Sedat Zeki Örs'ün Ecnebi Memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının şehbenderliklere kayıtları hakkındaki takriri müzakere edildi. Dışişleri Bakanının konuyu tetkik ettirdiği hakkındaki beyanatı uygun görüldü. Müteakiben refah hadisesi hakkındaki takrir müzakere edilmiş. Milletvekillerinin konuşmalarından sonra önergenin hükumete tevdiine karar verilmiştir. Sivas Milletvekili Nazım Akaççıoğlu'nun çiftçinin Ziraat Bankası'na olan borçlarının taksitleri bağlanması hakkındaki önergelerinin müzakeresine geçirmişse de Tarım Bakanı hazır bulunmadığı için müzakeresi tehir edildi. Abdurrahman Boyacıgiller'in askeri uçaklar hakkındaki önergesinin müzakeresine geçildi. R. Ş. İnce konunun tetkik edileceğini ve bilahare cevaplandırılacağını beyan etmesi muvafık görüldü. Saraçoğlu Mahallesi hakkındaki önergenin müzakeresine geçildi. Milletvekilleri mevzu hakkında konuştuktan sonra önergenin tetkik edilmesi için oturum esnasında ileri sürülen temenniler ile birlikte hükumete tevdiine karar verildi. Muhtar seçimlerinin kanunu hakkında İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonlarından müteşekkil komisyonun raporu okundu. Mevzu hakkında Milletvekilleri konuştuktan sonra karar alınabilecek ekseriyet kalmadığı için oturuma son verilmiştir
Description
Keywords
Demokrat Parti Meclis Grubu, Demokrat Parti, Nadir Eserler, Tutanaklar
Citation