Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 18 Ocak 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-01-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
10.ncu İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 18.01.1955 Salı Saat. 15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 7.6.1954 tarihli. Trabzon Bölgesi tütün İşçilerinin ücret baremi ve işyerlerine nakilleri hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu. 3- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın 24.6.1954 tarihli olarak mevzu hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 4- Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın 16.12.1954 tarihli, Düzce ovası Büyük Melen mecrası hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 5- İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük’ün 18.12.1954 tarihli, mahkeme işleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu. 6- Burdur Mebusu Behçet Kayaalp’ın 23.12.1954 tarihli, Parti programının 28 nci maddesi ahkamının aksine olarak Adliye Vekaleti teşkilat Kanunu hazırlanmakta olduğu yolundaki malumatın doğru olup olmadığı hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu. 7- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın 26.12.1954 tarihli, Antalya Vilayeti dahilindeki muhtelif nafıa hizmetleri hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 8- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın 5.1.1955 tarihli, bir sene içindeki tren kazaları hakkında münalakat Vekilinden sözlü sorusu. Geçen celse zabıt hülasası D.P. Meclis Grubu Heyeti 18/1/1955 salı günü saat: 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğine toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığına celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’un Gümrük ve İnhisarlar vekilinden, Bursa Mebusu Agah Erozan’ın, İktisat ve Ticaret Vekilinden, Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın Nafıa vekilinden sözlü soruları alakalı Vekiller bulunmadıklarından gelecek celseye bırakıldı. 3- İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük’ün, Mahkeme işleri ve Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusunu vekil cevaplandırdı. Soru sahibi mütalaasını bildirdi. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 4- Burdur Mebusu Behçet Kayaalp, Adliye vekilinden sözlü sorusunu geri aldığından gündemden çıkarıldı. 5- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın Nafıa vekilinden sözlü sorusu vekil bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 6- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın Münalakat vekilinden sözlü sorusunu vekil cevaplandırdı. Soru sahibi mütalaalarını bildirdi. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 25 Ocak 1955 Salı günü saat.15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.  
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation