Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Nisan 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-04-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat parti meclis Grupu umumi heyeti 16 Nisan 1957 Salı günü saat 15te Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1-Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2-Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Sunuşlarda: Isparta mebusu İrfan Aksu’nun partiden çıkarıldığına dair D.P. Genel Kurulundan gönderilen tezkere okundu; ıttıla hasıl oldu. Sorulardan: Kastamonu mebusu Ali Muzaffer Tanöver ve Antalya mebusu Burhanettin Onat’ın Kıbrıs mevzuu hakkındaki sözlü sorularını hükümet adına Hariciye vekaleti vekili Etem Menderes bazı esbap dolayısile bir hafta sonra cevaplandırılacağını ifade etmesi üzerine, sorular gelecek hafta gündeme bırakıldı. Gündemin üçüncü maddesi Avrupa Konseyi İstişari meclisine katılacak zevatın seçimi hakkında idi. Seçim yapıldı; tasnif neticesinde; Basri Aktaş (Kastamonu) 242, Hamdi Ragıp Atademir (Konya) 206, Baki Erden (Siird) 188, İsmail Şener (Trabzon) 186, Hayrettin Erkmen (Giresun) 184, Mehmet Karasan (Denizli) 182, Muzaffer Harunoğlu (Trabzon) 172, Hamdi Bozbağ (Giresun) 159, Haluk Timurtaş (Balıkesir) 129, Nazlı Tlabar (İstanbul) 116, Fahri Ulaş (İstanbul) 107, Osman Kapani (İzmir) 94, Server Somuncuoğlu (Sinop) 89, Ömer Mart (Kayseri) 39, Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) 10, Hamza Osman Erkan (Kocaeli) 7 rey aldıkları anlaşıldı. Buna göre; Basri Aktaş, Hamdi Ragıp Atademir, Baki Erden, İsmail Şener, Hayrettin Erkmen, Mehmet Karasan, Muzaffer Harunoğlu ve Hamdi Bozbağ konsey üyeliğine seçilmişlerdir. Vaktin gecikmiş olmasına mebni 7/5/1957 Salı günü saat 15te toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation