Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 18 Kasım 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-11-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi heyeti 12.11.1952 Çarşamba günü saat: 16 da Başkanvekillerinden Abidin Potuoğlunun başkanlığında toplandı. 1. Başkanlık Divanı adına B.M.M. Başkanı Refik Koraltan kürsüye gelerek C.H.P. Grup Başkanvekili Faik Ahmet Barutçu ile,Londraya gidecek parlamento heyetinin seçimi hakkındaki görüşmelerini anlattı, ve yapılan müzakereler sonunda C.H.P. Meclis Grubunu,bütçe kanununun 453.ncü bölümünün (R) formülü mucibince istişari mahiyette gidecek olanların bir misli olan (4) aday göstermeyip (2) aday teklifinde ısrarları kanuna aykırı görülmüş ve Meclis Divanının kendi salâhiyetini kullanarak işlerine'en ikisi seçilmek üzere (4k.aday gösterilmesinin muvafık olacağı hakkında görüş birliğine varılmıştır taktirde (C.H.P.) den seçilen üyelerin seyahate iştirak etmemeleri halinde iki yer boş bırakılarak (8) üyeden müteşekkil bir heyet olarak gitmeleri uygun görüldü. Saat :17.20 de oturuma son verildi.
D.P. Meclis Grubu Gündemi 18 11.1952 salı saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması 2. C.H.P. Milletvekili Faik Ahmet Barutçunun Başbakandan gensoru açılmasına dair olan teklifinin görüşülmesi. 3. Grup Haysiyet Divanı seçiminin devamı. 4. T.B.M.M. ni temsilen Belgrada gidecek hey'etin seçimi. 5. Afyon Milletvekili Kemal özçoban ve arkadaşlarının,Milletvekillerinin protokoldaki mevkileri,resmi merasimlere .davet edilen ve edilmeyenler hakkındaki kıstas ve törenlere davet edilen Milletvekillerini yapılan kötü muameleler hakkında Meclis Başkanlık divanı ile Hükümetten sözlü soruları. 6. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 2.6.1952 tarihli,siyasi partilerin iktidarda iken her ne suretle ve nam ile para ve mal almalarının ve iktisapta bulunmalarının men'ine dair kanun teklifleri. 7. Manisa Milletvekili Şemi Ergin’in 2.5.1952 tarihli, Manisa Memleket hastahanesi bakteriyoloğu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 8. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın, 2.6.1952 tarihli, köylüden inşaat malzemesi için alman rüsum ve kereste nakil ücretleri hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9. Van Milletvekili İzzet Akın’ın 4.6.1952 tarihli,Van ve Hakkâri illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu, 10. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli,Kanunu Medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkında teklifleri.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation