Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Aralık 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-12-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
8.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 9.XII.1952 salı saat.15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Afyon Milletvekili Kemal Özçoban ve arkadaşlarının,Milletvekillerinin protokoldaki mevkileri,resmi merasimlere davet edilen ve edilmeyenler hakkındaki kıstas ve törenlere davet edilen Milletvekillerine yapılan kötü muameleler hakkında Meclis Başkanlık Divanı ile Hükümetten sözlü soruları. 3. Konya Milletvekili A.Bahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 2.6.1952 tarihli,siyasi partilerin iktidarda iken her ne suretle ve nam ilepara ve mal almalarının ve İktisapta bulunmalarının men'ine dair kanun teklifleri. . Manisa Milletvekili Şemi Ergin,in 2.5.1952 tarihli,Manisa memleket hastahanesi bakteriyologu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru. 5. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın,2.6.1952 tarihli,köylüden inşaat malzemesi için alınan rüsum ve kereste nakil ücretleri hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 6. Van Milletvekili İzzet Akın’ın 4.6.1952 tarihli,Van ve Hakkâri illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 7. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli,kanunu medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri. 8. İzmir Milletvekili Tarık Gürerk'in 16.5.1952 tarihli,İtalya’ya yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti. D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 9.12.1952 salı günü saat. 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2. Gündeme geçmeden evvel başkanlık Divanı sunuşları olarak) D.P. Meclis Grubu İhtisas komisyonlarının yeniden teşkili ve geçen toplantı devresinde bu komisyonlara seçilen arkadaşların aynen ipkası hakkındaki teklifi ittifakla kabul olundu. 3. Afyon Milletvekili Kemal özçoban ve arkadaşlarının Milletvekilletvekillerinin protokoldaki mevkileri hakkındaki sorusu üzerinde müzakereye devam edildi Meclis Başkanlık Divanı adına İdareci Üyelerden Mehmet Aldemir ve Hükümet Adına da İçişleri Bakanı tarağından verilen izahatla soru cevaplandırıldı. 4. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 2.6.1952 tarihli siyasi partilerin iktidarda iken İktisapta bulunmalarının meni hakkındaki teklifleri .Parti Genel Kurulu ve Grup İdare Kurulu ile birlikte bu teklifin esas prensipleri Üzerinde görüşerek alınacak prensip kararları ile keyfiyetin bu heyetçe seçilecek ihtisas erbabından müteşekkil bir komisyona tevdiine karar verilmiştir 5. Manisa Milletvekili Şemi Erginin 2.5.1952 tarihli, Sağlık Bakanından sözlü sorusu Bakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 6. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 2.6.1952 tarihli,köylüden inşaat malzemesi için alınan rüsum hakkındaki sorusu Tarım Bakanı tarafından cevaplandırıldı . 7. Van Milletvekili İzzet Akın'ın 4.6.1952 tarihli ,Başbakandan sözlü sorusu,soru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 7 ve 8. maddelerin müzakeresine geçileceği esnada Grupta ekseriyet kalmadığı anlaşıldığından 16.12.1952 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation