Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Şubat 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
14.ncü Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 5.11. 1952 Salı Saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması, 2. Grup'un üç aylık hesap hülâsası, 3. Grup çalışmalarım tanzim etmek üzere seçilen (15) kişilik üyenin Umumi Hey'ete arzı. 4. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 27.3.1951 tarihli,hükümetin bir kalkınma plânı hazırlayıp hazırlamadığı hakkındaki sorusu ile Zonguldak M.V, Cemal Kıpçak'ın 21.5.1951 tarihli,İstanbul M.V. A.Hamdi Başar'ın Milletçe kalkınmaya dair kanun teklifi üzerinde Hükümet görüşünün ne olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 5. Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun 6.4.1951 tarihli,yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanmasının Umumi Hey'ette müzakeresi hakkındaki teklifi. 6. Afyon M.V. Ali İhsan Sabis'in 3,5.1951 tarihli,uçuş parası alan pilotlar,tepkili uçaklar,askeri kaza ve Askeri yargıtayda değiştirilen Başkan ve üye generaller hakkında Milli Savunma Bakamından sözlü sorusu. 7. Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun 22,5.1951 tarihli,balık avcılığı muameleleri ve Milletvekillerinden Bakan Yardımcılıkları ihdası hakkındaki sözlü sorusu. 8. Çankırı M.V. Kâzım Arar'ın 18.7.1951 tarihli,Ankara Doğumevi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 9. Kocaeli M.V. Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 16.11.1951 tarihli,Amerikada Diyakonzade isminde birisine kiralanan ve sonradan ayni şahıs tarafından haczedilen D.D.Yollarına ait Yozgat Şilebi hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 10.Seyhan M.V. Reşat Güçlü'nün 29.11.1951 tarihli,Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü soru. 11.Amasya M.V. Cevdet Topçunun Adapazarı vagon atelyesi tahkikatı netayici ve mes'ulleri hakkında ne muamele yapıldığına dair 22.1.1952 tarihli Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey'eti 5.2.1952 salı günü saat: 15 de Grup Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Grubun üç aylık hesap hülâsası Gruba arz edildi ve kabul edildi. 3. Grup çalışmalarını tanzim etmek üzere seçilen 15 kişilik komisyon üyelerinin isimleri Gruba arz edildi. 4. Kayseri M.V. İsmail Berkok'un 27.3.1951 tarihli,Hükümetin bir kalkınma plânı hazırlayıp hazırlamadığı hakkındaki sözlü sorusu ile ,Zonguldak M.V. Cemal Kıpçak'ın,İstanbul Milletvekili A.Hamdi Başar'ın Milletçe kalkınmaya dair kanun teklifi üzerinde Hükümet görüşünün ne olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu üzerindeki müzakerelere devam edildi ve Hükümet ile Milletvekilleri bu mevzundaki fikirlerini açıkladılar. Vaktin İlerlemiş olmasından 12.2.1952 salı günü saat:15 de toplanılmak üzere oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation