Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 2 Temmuz 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-07-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 2.7.1954 cuma günü saat.10 da Reisvekili Muzzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğine toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Memurlar hakkındaki Grup İdare Heyetine seçilen karma encümenin raporu okundu ve teklifin müzakeresine geçildi. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Başvekil konuştu. Encümen sözcüsü konuşmaları cevaplandırdı. Müzakerenin kifayetinin kabul edilmesi üzerine mevcut takrirler okundu. Bunlardan İzmir Mebusu Pertev Arat’ın, tespit edilen prensiplerin teklif halinde hazırlanarak Meclise verilmesini tazammun eden takriri reye arzedildi. Kabul olundu. Ruznamede görüşülerek başka bir iş kalmadığından celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation