Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 2 Şubat 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
15 nci Birleşim D.P, Meclis Grubu Gündemi 2.2.1954 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Afyon Mebusu Ali İhsan Sabis'in 11.1.954 • tarihli, Kahire Büyük Elçimizin Mısır topraklarından çıkarılması hadisesi ile Burhan Belge'nin bu mevzudaki radyo konuşması hakkında Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu, 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in 11.1.954 tarihli,Devlet Demiryollarına dair Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun 20.1.954 tarihli,Değimendere hidroelektrik santralı ve Trabzon verem hastahanesi inşaatına dair Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 2.Şubat.l954 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşiz açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Gündem harici usul hakkında söz alan Ankara Mebusu Sadri Maksüdi Arsal Mısır meselesi hakkında hükümetin henüz gruba tadminkar cevap vermediğinden meselenin ehemmiyeti dolayısiyle bunun bir an evvel grupta görüşülmesi lazım geldiği mütalaası üzerine Başkanlıkça bu hususun Hükümetin nazarı dikkatine sunulacağı ifade edilerek gündeme geçilmiştir. Başkanlık Divanı sunuşu olarak D.P. Meclis Grubu İdare Heyetinin üç aylık hesap blânçosu okunarak kabul olundu. 2- Gündemin ikinci maddesindeki Afyon Mebusu Ali İhsan Sabis’in İki kısımdan ibaret olan takririnin Mısır meselesi ile ilgili birinci kısmı esasen bu meselenin hükümetin cevap vermesine taliken gündemde bulunmakta olması. ikinci kısmı ide mumaileyhin üst üste iki defa bulunmaması dolayısiyle düşmüştür. 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger’in 11.1.1954 tarihli Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu mumaileyhin üst üste iki defa bulunmamasından düşmüştür. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 20.1.1954 tarihli Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu Vekil tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibi konuştu. Vekil tekrar izahatta bulundu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 9.2.1954 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation